แทงบอล |ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ “รมต.ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี”

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ตัวแทนพรรคเพื่อไทย หลังได้เป็นผู้ว่า ก.ท.ม แล้วเขาทำงานเต็มที อาจารแก่ยังไม่หยุดพัก ทำเพื่อประเทศชาติ เพื่อพัฒณาของท่าน กรุงเทพ จะหน้าอยู่มากขึ้น ของคนทั่วโลก เพราะเป็นเมืองหลวงของไทย ได้มีนโนบายเอาไว้ 214 ข้อ คำขวัญ สร้างกรุงเทพ ร่าอยู่สำหรับทุกคน  เพื่อสร้าง “กรุงเทพฯ 9 ดี” ประกอบด้วย ปลอดภัยดี สุขภาพดี สร้างสรรค์ดี สิ่งแวดล้อมดี บริหารจัดการดี เรียนดี โครงสร้างดี เศรษฐกิจดี และเดินทางดี จะปราบปราม ทุกอย่าง การพนัน หวยใต้ดิน แทงบอล สิ่งก็ที่ผิดกดหมายทั้งหลาย

แทงบอล

แทงบอล |ประวัติส่วนตัว ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ชื่อเล่น ทริป เกิดวันที่ 24 พ.ค 2509 อายุปัจจุบัน 55 ปี เป็นคนหกรุงเทพ มีพี่น้องสองคน 1.รศ.ปรีชญา สิทธิพันธุ์ 2.รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ เป็น ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เมืองหลวง แห่งประเทศไทย คนที่ 17 หลังได้ชนะหลังเลือกตั้ง ได้คะแนน ไปอย่างมากมาย 1,375,978 คะแนน เขาได้ฉายา “รมต.ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี”  เขามีเอกลัก ของตนเอง เขามีสามารถการเป็นผู้นำมาก สามารถติดตาม ชัชชาติ ทางเพลเฟส ชัชชาติ เป็นผู้นำที่เราเห็นก็รู้ว่านี้แนผู้นำที่แท้จริง แห่งการเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่ดีมาก การทำงานไม่ต้องพูดถึงดีแบบจริงๆ จากรัฐมนตรีโลกลืม สู่รัฐมนตรีขวัญใจโซเชียล

ด้านการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

”                     มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์

”                     ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา ด้วยทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

ด้านการทำงาน

อาจารย์ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2538

ผู้ช่วย อธิการบดี ฝ่ายจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2548 – 2555)

กรรมการ อิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

”                บริษัท ขนส่ง จำกัด การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

”               บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

”                บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

งานด้านการเมือง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 18 ม.ค. 2555 – 27 ต.ค. 2555 สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พรรคเพื่อไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 27 ต.ค. 2555 – 22 พ.ค. 2557 สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พรรคเพื่อไทย

เปิดตัวลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ ในเดือน พ.ย. 2562 ในนามอิสระ พร้อมประกาศว่าลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้ว

สำหรับวันนี้แม้ว่าจะยังไม่ได้รับการประกาศจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างเป็นทางการ แต่ชัชชาติก็ลงพื้นที่ทำงานทันทีหลังจากไปวิ่งที่สวนลุมพินีในตอนเช้ามืด

แทงบอล

แทงบอล |ปัญหาน้ำท่วม

เรื่องน้ำท่วม เป็นเรื่องมาก สำหรับ ชัชชาติ มีนโยบาย 14 ข้อ เพราะไม่อยากให้กรุงเทพน้ำท่วมอีกแล้ว

 • ลดจุดเสี่ยง เฝ้าระวังน้ำท่วมทันที
 • แก้ปัญหา ที่มีพื้นที่ต่ำ 50 เลข
 • ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบาย 3,000 กม.
 • กวดขันจับ/ปรับ ห้ามทิ้งของหรือขยะในแม่น้ำอย่างจริงจัง
 • ติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุมชน
 • เพิ่มการขุดลอกคนองรับฝนทันฤดู
 • เพิ่มแก้มลิงธรรมชาติ เพื่อรับรับน้ำน้ำเยอะ
 • ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ฟันหลอคันกั้นน้ำริมแม่น้ำ ทุกที่ ที่เป็นสายหลัก
 • ทบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
 • เซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกุญแจ
 • ทบทวนแผนการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์  ประสิทธิภาพการแก้ปัญหาน้ำท่วม
 • ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และเชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม
 • แจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยำ

แทงบอล |ปัญหาความปลอดภัยทางถนน

ถนนพาลชีวิตคนไทยไปมากมาย เป็นอีกเรื่องที่สำหรับมาก ต้องการแก้ไข อย่างเร็วๆ อาจารเลยมีนโยบาย หลายอย่าง ดังนี้

 • ต้องเพิ่มความสว่าง ให้ทุกที
 • พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่ จุดเสี่ยงความปลอดภัย
 • ป้ายรถเมล์มีข้อมูล และสว่างปลอดภัยทุกป้าย เห็นชัด
 • ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว
 • ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก เพิ่มไปทุกที
 • ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจร
 • ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ได้มาตรฐานความ
 • ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด
 • ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรอง
 • พนักงาน กทม. ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก
 • กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น
 • กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม
 • ทุกถนน ซอย มีทางเดิน-ปั่นสะดวก เชื่อมขนส่งสบาย ลดการใช้รถ
 • เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ
 • สร้างซ่อมดี เพื่อทางเท้าคุณภาพและคงทน
 • ทางตัดผ่านใหม่ต้องเรียบเสมอทางเท้า
 • ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ
 • จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต
 • สายสื่อสารลงดินไม่ซ้ำซ้อน สะท้อนต้นทุน ไม่กระทบประชาชน ทางเท้า เศรษฐกิจ
 • จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่ง
 • แจ้งปัญหาวินฯ ผ่านแพลตฟอร์มฟองดูว์
 • สะพานลอยปลอดภัย มั่งคงแข็งแรง
 • BBKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดี
 • เปิดข้อมูลการเดินทางในกรุงเทพฯ ให้เป็นสาธารณะ
 • กำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อการจราจรที่คล่องตัว

ปัญหาปากท้องของประชาชน หาบเร่ แผงลอย และส่วย

ปากท้องของประชาชน ห่บเร่แผงลอย และส่วย มันนเป็นปัญหามานาน ที่ไม่มีใครสนจัยมันเลยเป็นปัญหาตลอดมาก แต่อาจารเห็นเลยจะแก้ไข นโยบาย ดังนี้

 • เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
 • หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร
 • ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
 • ขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการ Registering street vendors
 • สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้า
 • โปร่งใส ไม่ส่วย
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ
 • ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน
 • ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกรุงเทพฯ
 • ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต
 • ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง
 • พัฒนาโอกาสและศักยภาพในตลาด กทม.
 • ส่งเสริมการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชน
 • ตลาด กทม. ออนไลน์
 • ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.

ฝากติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับการเมือง ทั่วไป สุดท้ายนี้ อยากได้ท่านไปเป็นนายก สาธุ

ติดตาม อาจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

Related Posts

แทงบอล
แทงบอล |Lula da Silva จะกลับเป็นประธานาธิบดีของบราซิล

Luiz Inácio “Lula” da Silva ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของบราซิล ในการกลับมาอย่างน่าทึ่งหลังจากการแข่งขันอย่างคับคั่งในวันอาทิตย์ ชัยชนะของเขาเผยให้เห็นถึงการเผชิญหน้า ทางการเมืองสำหรับประเทศที่ใหญ่ที่สุดของละตินอเมริกา หลังจากสี่ปีของการบริหารทางขวาสุดของ Jair Bolsonaro ทำไมกันเนอะ เขาได้เป็นนายกจาการเลือกตั้งอีกแล้ว ประชาชนเขาดีจัยกันละ ไม่เหมือนบ้างประเทศแถวนี้ ได้นายกจากการรัธประหาร และยังอยากอยู่ต่อ ขนานประชาชนด่าทั้งประเทศ ยังอยู่ เหมือนกับตัวอะรไมไม่รู้ ไล่ไม่ไป ถ้านายกคนนี้ยังอยู่ ผมว่าประเทศเรา ยังอยู่เดิม ผิดหวังมากพอๆกับ แทงบอล…

แทงบอล
แทงบอล |รัฐบาลทหารพม่า ริบชาวโรฮิงญา จากกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

นูร์ คามาล วัย 31 ปี เป็นหนึ่งในชาวโรฮิงญามากกว่า 700,000 คนจากตอนเหนือของรัฐยะไข่ ซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่ 5 ของการอพยพอันเจ็บปวดจากบ้านเกิดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ตอนนี้อาศัยอยู่ที่ค่ายผู้ลี้ภัย Shofiullah Kata ในบังกลาเทศ นูร์แทบจะนึกภาพไม่ออกว่าหมู่บ้านพื้นเมืองของเขาที่ Myin Hlut ในเขตปกครอง Maungdaw ที่ถูกทำลายด้วยความขัดแย้งนั้นเป็นอย่างไร น่าสงสารพวกเขา พวกเด็กๆที่เกิดมาไม่มีโอกาศได้เรียน ได้เล่นฟุตบอล แทงบอล อย่างที่เด็กคนอื่นๆ มีประชากรประมาณ…

แทงบอล
แทงบอล |ความหวังของ”รัสเซีย”ในการชนะยูเครนเปิดเผยแล้ว

ทหารรัสเซียค่อยๆ เข้าใกล้เมืองทางตะวันออกของ ยูเครนอย่างช้าๆ ที่พวกเขาพยายามยึดมา เป็นเวลาหลายเดือน สงครามมันจะยาวนานไปเรื่อยๆ ถ้าไม่จบสักที่ ยิ่งนานยิ่งเสีย ทรัพยากรของประเทศมาก จำนานเงินมากกว่าการ แทงบอล อีกเสียหายใหญ่มากไม่ว่า ประเทศหรือประชาชน ของประเทศต้องกลับไปสร้างใหม่ แทงบอล |บักมุต, ยูเครน ทหารรัสเซียที่โจมตีเมืองทางตะวันออก ของยูเครนด้วยปืนใหญ่กำลังค่อยๆ เข้าใกล้เพื่อพยายามยึด Bakhmut ซึ่งยังคงอยู่ในมือยูเครนในช่วง สงครามแปดเดือน แม้ว่ามอสโกจะมีเป้าหมายในการยึดพื้น ที่ดอนบาสทั้งหมดที่มีพรมแดนติดกับรัสเซีย ในขณะที่การต่อสู้ส่วนใหญ่ ในเดือนที่แล้วได้คลี่คลายขึ้นใน…

แทงบอล
แทงบอล |รัฐบาล สังหารอย่างต่อเนื่อง ใครเห็นต่างถูกกำจัด

ตอนนี้ ”เมียนมาร์” ถูกเพิ่มเข้าบัญชี ดำทางการเงินระดับโลก โดย Financial Action Task Force (FATF) ควบคู่ไปกับเกาหลีเหนือ และอิหร่านเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม หน่วยงานเฝ้าระวัง การฟอกเงินระหว่างประเทศที่มีฐานอยู่ในปารีส อ้างถึง “การขาดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง” ของเมียนมาร์และความล้มเหลวในการดำเนินการส่วนใหญ่ ของการกระทำที่กลุ่มได้สรุปไว้เมื่อกว่าหนึ่งปี ตอนนี้พม่า เขาไม่หน้าลง แข่งฟุตบอลหรา ใครที่รอ แทงบอล ไม่น่าได้แทงหรา ก่อนหน้านั้นว่าเป็นเหตุผลสำหรับมาตรการลงโทษ…

แทงบอล
แทงบอล |เคน ร้อนล้าน ทำไหมคนแบบนี้ ถึงเดินในส้มคมได้

ตอนนี้ มีคนป่วยทางจิตมากมาย แบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ มีอาการที่หนักและไม่หนัก ค่าเงิน มันต่างกันมาก ไทยเราหมั้นใจมากแต่ไม่ไปบอก อ่านข่าวล่าสุด เค ร้อยล้าน ได้ออกมาจากคุกแล้ว เรานึกแล้วว่้ามันต้องออก ทำไหมไม่ แทงบอล ถูกบ้าง แบบนี้ แทงบอล |“เค ร้อยล้าน” “เค ร้อยล้าน” นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คนป่วยทางจิต ทำไหมถึงให้ออกมาสร้างความเดือนร้อน ได้ตลอดแบบนี้ ต้องมีการควบคุม หรือมีเงินมากมายถึงรอด…

แทงบอล
แทงบอล |”บีม กวี” ครอบครัวแฝดที่น่ารักไม่หยุด

ตอนนี้ ลูกแฝดชาย “บีม กวี” ได้รับความนิยอมมาก ด้วยความน่ารักของทั้งคู่แฝด ตอนนี้มีความยินดี ได้ลูกแฝด ลูกสาว ที่กำลังคลอดออกได้เป็นข่าวที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ความน่ารัก ของเด็กทั้งสอง ให้ความสุข แก้หลายคนๆ ที่ติดตามทาง youtube facebook คลิปเป็นความบันเทิง ให้รอยยิ้มของคนดูไม่แพ้การดูฟุตบอลแล้ว แทงบอล แล้วดูบอลอย่างจริงจัง ตอนนี้ครอบครัว บีม เรียกว่า เป็นครอบครัว ที่ใหญ่ที่สุกแล้วตอนนี้ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่…